Voldoende voor Terra Meppel VO

De examinering en afsluiting van Terra Meppel VO is door de onderwijsinspectie getoetst en voldoet aan de vereisten. 

Ditzelfde themaonderzoek zal op nog 130 scholen door het hele land worden uitgevoerd. Dat levert naast een beoordeling per school ook een landelijk oordeel over de kwaliteit van de examinering in het VO op.

Wij zijn blij dat geconstateerd is dat het bij ons op orde is, daar werken we namelijk hard voor.