Begeleiding

De leerling staat bij ons op school centraal. Er zijn verschillende mensen en instanties die hen op allerlei gebieden kunnen helpen. We hebben dit onderverdeeld in verschillende lijnen. De mensen met wie de leerlingen dagelijks op school te maken hebben, vormen de eerste lijn. In de tweede lijn staan mensen van onze school die kunnen helpen met specifieke vragen of problemen. Als er meer hulp of advies gewenst is, kan er contact gezocht worden met mensen of instanties buiten de school, de derde lijn.

Elke klas heeft bij ons een eigen mentor. Deze doet van alles voor de leerlingen. Voor vragen, hulp of advies kan de leerling altijd bij de mentor terecht. We spreken ook regelmatig met ouders/verzorgers. Bij Terra staat de leerling er nooit alleen voor.