Aanmelden

U meldt uw kind aan bij Terra VO door het digitale aanmeldformulier in te vullen. Soms doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. De basisschool draagt via OSO (Overstapservice Onderwijs) het overstapdossier met hun advies, het aanmeldformulier en andere documenten die van belang zijn voor de aanmelding veilig en snel over naar de leerlingenadministratie van Terra. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (mits dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school. 

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u uw kind aanmelden via de link bovenaan de (start)pagina. Voor het aanmelden dient u eerst een account aan te maken. Dit account wordt alleen gebruikt voor onze aanmeldingsprocedure. De aanmelding wordt aangevuld door de basisschool via OSO. Als de volledige aanmelding door Terra is ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk een reactie of de leerling plaatsbaar is.

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.