Cultklas

De CULTklas is een bijzondere richting bij Terra Meppel. In deze klas krijgen leerlingen binnen het normale les aanbod vier extra uren aan Kunst en Cultuur. Leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en die hun talenten nog meer willen ontwikkelen, zijn op hun plek in de CULTklas.

In de eerste twee jaar van de CULTklas volg je een speciaal programma gericht op muziek, dans, drama, theater, film, fotografie, architectuur en beeldende vorming. Aan deze onderdelen wordt naast de gewone lessen tekenen en handvaardigheid vier uur per week extra besteed. De extra kunstvakuren komen in plaats van de 'groene' vakken. Vanaf het derde jaar volg je de groene vakken. De Cultklas is bedoeld voor leerlingen die zelf bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, tekenen, schilderen, fotografie enz. of daar veel interesse in hebben.

Elke leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden. Natuurlijk moet je geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur en over de goede motivatie beschikken. Na de inschrijving voor de CULTklas word je uitgenodigd voor een ‘doe dag’. De uitkomst van deze ‘doe dag’ wordt door de school gebruikt als selectiecriterium voor deelname aan de CULTklas.

Voor meer informatie over de CULTklas kunt u contact opnemen met:
CULTklas coördinator
Dhr. M.de Boer
0522-253364 of m.deboer@terra.nl