Cultklas

CULTklas

De CULTklas is een bijzondere richting bij Terra Meppel. In deze klas krijgen leerlingen binnen het normale les aanbod vier extra uren aan Kunst en Cultuur. Leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en die hun talenten nog meer willen ontwikkelen, zijn op hun plek in de CULTklas.

In de eerste twee jaar van de CULTklas volg je een speciaal programma gericht op muziek, dans, toneel, film, fotografie, design en beeldende vorming. Aan deze onderdelen wordt naast de gewone lessen tekenen en handvaardigheid vier uur per week “extra” besteed. Vanaf het derde jaar volg je naast de verplichte groene profielvakken ook keuzevakken. Leerlingen kunnen bij ons op school in klas 3 en 4 dus ook nog een keer kiezen voor creatieve vakken. Het is voor de leerlingen die in de gemengde leerweg zitten zelfs mogelijk om beeldende vorming als examenvak te kiezen.  Er zijn dus heel veel mogelijkheden voor de creatieveling! De CULTklas is bedoeld voor leerlingen die zelf bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, tekenen, schilderen, fotografie enz. of daar veel interesse voor hebben.

Elke leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden voor de CULTklas. Natuurlijk moet je geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur en over de goede motivatie beschikken. Kom ook een kijkje nemen op de doedag. Tijdens deze middag krijgen de leerlingen workshops aangeboden en ook vindt er een gesprekje plaats waarin de leerling kan vertellen over zijn of haar creatieve achtergrond. We hopen zo een goed beeld te krijgen van de leerling en een goede indruk achter te laten van de CULTklas. Zo hopen wij een goed beeld te krijgen wat de leerling van de CULTklas verwacht en of het ook echt bij de leerling past. 

Voor meer informatie over de CULTklas kunt u contact opnemen met:

de CULTklas coördinator

cult.meppelvo@terra.nl