Leerwerktraject

Terra Meppel VO biedt leerlingen in de Basisberoepsgerichte Leerweg de mogelijkheid om een leerwerktraject (LWT) te volgen in klas 4. LWT is een variant op de reguliere Basisberoepsgerichte Leerweg, met 2 dagen per week school en 3 dagen per week stage. Op school worden alleen de vakken Nederlands, KWU, Mentoruur, 2 verplichte groene vakken en 1 keuzevak gevolgd. Het andere keuzevak wordt afgerond op stage. Het is dus belangrijk dat er een stage gevonden wordt die past bij één van de keuzedelen die aangeboden worden in klas 4. Daarnaast moet deze stage een LWT-erkenning hebben vanuit de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Deze kan voor aanvang van de stage aangevraagd worden via de LWT-coördinator van de school.

De leerling doet examen in Nederlands en de Groene vakken en kan met dit traject een VO diploma Basisberoepsgerichte Leerweg / Leerwerktraject halen. Dit diploma heeft dezelfde waarde als een Basisberoepsgericht diploma. Een leerling kan hierdoor instromen in niveau 2 van het MBO.  

LWT is bedoeld voor de BB-leerlingen die graag met de handen werken en meer leren van iets doen. Je bent gemotiveerd voor groen, werkt graag praktisch en doet het erg goed op stage. Je inzet voor alle schoolse vakken is voldoende. Je kunt zelfstandig jouw huiswerk en stageopdrachten plannen en organiseren.

Voor meer informatie over het LWT traject kun je contact opnemen met mevrouw Schoonbeek via s.schoonbeek@terra.nl .