Leerkrachten

Leerkrachten

Iedere leerling verdient de beste plek. Een goed contact tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is daarbij heel belangrijk. Terra hecht veel waarde aan het contact met het primair onderwijs. Samen zijn wij van betekenis voor de toekomst van de leerling in de regio. Terra Meppel hanteert een warme overdracht naar de basisscholen toe. De voorlichters van Terra hebben nauw contact met de groep 8 leerkrachten van de basisscholen in de regio.