Project het Groene Lyceum: 'Een duurzaam streeklunch'

Op het Groene Lyceum volgen de leerlingen naast theorie vakken ook een aantal praktische vakken. In klas 1 en 2 is het vak ‘project’ daar één van. Tijdens project werken we een aantal weken aan een onderwerp/vraag. Het project waar nu aan gewerkt wordt heet: ‘een duurzame streeklunch’.

De leerlingen onderzoeken in groepjes wat duurzaam voedsel is, wat het voordeel is van eten uit de streek en meer. Afgelopen vrijdag gingen we met elkaar naar Geert’s Best. Een akkerbouwer in Zuidwolde die alles zo duurzaam mogelijk doet. Deze local food hero gaat voorop in de productie van producten van koolzaad en veldbonen.

De afwisseling tussen theorie, een praktijkbezoek en straks de presentatie door middel van een duurzame streeklunch voor leerling en ouders kenmerkt het vak project bij het Groene Lyceum.

Krijg jij een GL+ of hoger advies en wil je graag theorie combineren met praktijk. Dan is de andere route naar het HBO misschien wel iets voor jou!